Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echinokandyny w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów z neutropenią

Autor:
Ewa Stefanko, Tomasz Wróbel
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
42
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
inwazyjne zakażenia grzybicze, nowotwory układu krwiotwórczego, neutropenia, echinokandyny
Czytaj

Inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego stanowią istotną przyczynę śmiertelności. Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia infekcji grzybiczych jest przedłużająca się neutropenia. Pacjenci z ostrymi białaczkami poddawani chemioterapii, czy też allogenicznej transplantacji komórek macierzystych są obarczeni największym ryzykiem ciężkiej i przedłużającej się neutropenii. Do głównych czynników etiologicznych inwazyjnych zakażeń grzybiczych zalicza się grzyby z rodzaju Candida i Aspergillus. Dotychczas stosowane antymykotyki, takie jak polieny, ustępują miejsca nowym, mniej toksycznym lekom. Obiecującą grupę stanowią echinokandyny, które ze względu na szerokie spektrum aktywności i profil bezpieczeństwa znalazły swoje miejsce w terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych u chorych z neutropenią.