Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenia grzybicze u chorych poddanych transplantacji komórek hematopoetycznych

Autor:
Aleksandra Butrym, Justyna Dzietczenia, Grzegorz Mazur
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
zakażenia grzybicze, transplantacja komórek macierzystych, profilaktyka, leczenie
Czytaj

Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) pozostają jedną z głównych przyczyn śmiertelności u pacjentów poddanych allogenicznej transplantacji komórek macierzystych. Najczęstszymi patogenami wywołującymi IZG są: Candida spp. i Apergillus spp. U chorych poddanych przeszczepianiu komórek macierzystych dochodzi do dodatkowych powikłań, takich jak: choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD - graft versus host disease) czy konieczność stosowania leczenia immunosupresyjnego, które to predysponują do rozwinięcia IZG. Poprawa wyników leczenia IZG wiąże się zarówno z profilaktyką, jak i szybkim wdrożeniem leczenia przeciwgrzybiczego.