Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów z nowotworami hematologicznymi

Autor:
Aleksandra Butrym, Katarzyna Zywar, Justyna Dzietczenia, Grzegorz Mazur
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
53
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
inwazyjne zakażenia grzybicze, etiologia, diagnostyka, leczenie
Czytaj

W ciągu ostatnich trzech dekad częstość układowych zakażeń grzybiczych wśród pacjentów w imunnosupresji ciągle rośnie. Czynnikami etiologicznymi są najczęściej grzyby rodzaju Candida i Aspergillus, ale w ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost zakażeń wywołanych przez inne rodzaje, takie jak Fusarium, Mucor czy Trichosporon. W związku z szeroko stosowaną profilaktyką rośnie również częstość występowania szczepów opornych na standardowe leczenie przeciwgrzybicze. Układowe zakażenia grzybicze charakteryzują się ciężkim przebiegiem klinicznym oraz wysoką śmiertelnością. Niekorzystne rokowanie związane jest z niecharakterystycznymi objawami i trudnościami diagnostycznymi w rozpoznaniu czynnika etiologicznego, a co za tym idzie zbyt późnym wdrożeniem leczenia przeciwgrzybiczego. Strategie terapii u chorych w stanie immunosupresji obejmują leczenie profilaktyczne, wyprzedzające, empiryczne i leczenie celowane. Wybór odpowiedniej opcji terapeutycznej powinien być oparty na ocenie ryzyka wystąpienia zakażenia grzybiczego, identyfikacji i kategoryzacji chorych należących do odpowiednich grup ryzyka, na właściwym rozpoznaniu i ocenie stanu klinicznego oraz badań diagnostycznych. Zbyt późne rozpoznanie i wdrożenie leczenia istotnie zmniejsza jego skuteczność oraz szansę na poprawę rokowania.