Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalenie stawów o etiologii Candida u pacjenta z ostrą białaczką mieloblastyczną leczonego decytabiną - opis przypadku

Autor:
Aleksandra Butrym, Olga Dobrzyńska, Monika Biedroń, Justyna Dzietczenia, Tomasz Wróbel, Mariusz Kordecki, Grzegorz Mazur
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
54
Strona końcowa:
56
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
ostra białaczka mieloblastyczna, infekcje grzybicze, Candida, zapalenie stawów
Czytaj

Inwazyjne infekcje grzybicze stanowią poważne powikłanie u pacjentów z nowotworami hematologicznymi, szczególnie w ostrej białaczce mieloblastycznej. Czynnikami predysponującymi do infekcji grzybiczych są: immunosupresja, neutropenia, zabiegi chirurgiczne, iniekcje dostawowe. Zapalenie stawów o etiologii grzybiczej jest rzadką manifestacją inwazyjnych infekcji grzybiczych. Przedstawiono przypadek 75-letniego pacjenta z ostrą białaczką mieloblastyczną, u którego w przebiegu leczenia decytabiną rozwinęło się grzybicze zapalenie stawów o etiologii Candida.