Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych pochodnych ksantonu wobec dermatofitów

Autor:
Danuta Trojanowska, Marianna Tokarczyk, Bożena Bogusz, Elżbieta Karczewska, Henryk Marona, Natalia Szkaradek, Maciej Kiesiewicz, Alicja Budak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
90
Strona końcowa:
94
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
pochodne ksantonu, dermatofity, aktywność przeciwgrzybicza
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenia grzybicze o różnej etiologii stanowią obecnie globalny problem. Wzrost częstości występowania dermatofitoz ma związek ze zmianami klimatycznymi, dynamicznym postępem cywilizacyjnym i towarzyszącą temu zmianą trybu życia. Nieustannie rosnąca liczba grzybic w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziła do znacznego postępu w ich leczeniu, które jest procesem długotrwałym i kosztownym. Jednak narastająca oporność grzybów na chemioterapeutyki stanowi trudny problem, gdyż jest przyczyną niepowodzeń w leczeniu grzybic. Jednym z rozwiązań jest poszukiwanie nowych substancji o aktywności przeciwgrzybiczej. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie naturalnymi pochodnymi ksantonu oraz możliwościami ich chemicznej modyfikacji. Cel pracy: Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej syntetycznych pochodnych ksantonu wobec wybranych gatunków dermatofitów. Materiał i metody: Do badań użyto 32 pochodne ksantonu otrzymane drogą syntezy chemicznej. Aktywność przeciwgrzybiczą badano wobec 8 gatunków dermatofitów metodą dyfuzyjno-krążkową w podłożu Sabourauda oraz oceniano MIC (µg/ml) metodą kolejnych rozcieńczeń w podłożu RPMI 1640 dla najbardziej aktywnych związków w metodzie krążkowej. W badaniu wykorzystano metodę rekomendowaną przez NCCLS (M38-A). Wyniki: Spośród badanych pochodnych ksantonu największą aktywność wobec dermatofitów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej wykazało 5 związków, dla których strefy zahamowania wzrostu grzybów mieściły się w zakresie 20-40 mm. Do oceny MIC (µg/ml) w podłożu RPMI 1640 wybrano 3 związki, dla których ocenione wartości MIC mieściły się w zakresie 8-32 µg/ml. Wnioski: Wysoka aktywność antymikotyczna wybranych pochodnych ksantonu wobec dermatofitów pozwala wiązać nadzieję z rozwojem badań i dalszą modyfikacją chemiczną w badanej grupie związków.