Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZAPALENIE PŁUC O ATYPOWEJ ETIOLOGII U DZIECI DO 6 ROKU ŻYCIA

Autor:
Przemysław Kiciński, Małgorzata Wiśniewska-Ligier, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
21
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
oplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, zapalenie płuc, dzieci, obraz kliniczny
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się zmianę czynników etiologicznych zapalenia płuc u dzieci. Coraz częściej odnotowuje się udział atypowych patogenów, takich jak Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae w patogenezie zapalenia płuc nie tylko u dzieci starszych, ale również u tych najmłodszych. Cel pracy: Analiza porównawcza obrazu klinicznego zapalenia płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae u dzieci poniżej 6 r.ż. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 269 dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae i/lub Chlamydophila pneumoniae. W celu dokonania analizy porównawczej wyodrębniono 6 grup w zależności od wieku pacjentów i etiologii zakażenia. Wyniki: W latach 2003-2009 w III Klinice Pediatrii ICZMP hospitalizowano 1710 dzieci w wieku do 6 r.ż. z powodu zapalenia płuc, w tym u 269 (15,7%) dzieci potwierdzono etiologię Mycoplasma pneumoniae i/lub Chlamydophila pneumoniae. Zakażenie Mycoplasma pneumoniae stwierdzono u 161 (9,4%) dzieci, Chlamydophila pneumoniae u 85 (5,0%), a u 23 (1,3%) - etiologię mieszaną. Dominującym objawem klinicznym we wszystkich grupach wiekowych był kaszel, który stwierdzono u 85,3-97,1% dzieci w zależności od etiologii i wieku pacjentów. Częstość występowania poszczególnych objawów klinicznych w porównywanych grupach była zbliżona. Zależność statystyczną (p<0,05) stwierdzono tylko dla zaczerwienienia gardła u niemowląt, co częściej obserwowano w zapaleniu płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae. Analizując podstawowe parametry stanu zapalnego stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości liczby krwinek białych (WBC) u niemowląt i dzieci w 4-6 r.ż. zakażonych Chlamydophila pneumoniae. W obrazie radiologicznym klatki piersiowej nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Wnioski: W ostatnich latach zakażenia Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae stanowią istotny problem w klinice małego dziecka i powinny być brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej zapalenia płuc u dzieci poniżej 6 r.ż. Obraz kliniczny nie pozwala na różnicowanie zakażeń Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae.