Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: OBJAWY ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO - DOMINUJĄCY OBRAZ KLINICZNY ZARAŻENIA ASCARIS SPECIES U DZIECI HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE PEDIATRII I GASTROENTEROLOGII INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI

Autor:
Aleksandra Ryngajłło, Elżbieta Czkwianianc, Leokadia Bąk-Romaniszyn
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
1
Strona początkowa:
22
Strona końcowa:
27
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
glista, askarioza, dzieci, objawy kliniczne
Czytaj

Wprowadzenie: Objawy kliniczne glistnicy są zróżnicowane i dotyczą układu pokarmowego, oddechowego i nerwowego. Rozpoznanie zarażenia Ascaris sp. utrudnia fakt, iż często nie bierze się pod uwagę tej inwazji pasożytniczej jako ewentualnej przyczyny dolegliwości. Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego glistnicy u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii ICZMP, z uwzględnieniem parametrów demograficznych oraz objawów klinicznych ze strony różnych układów. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 289 dzieci i młodzieży, w wieku 3-19 lat (śr. 12,6±6,5 roku). Obecność przeciwciał IgG anty-Ascaris sp. oznaczano we krwi przy użyciu testu immunoenzymatycznego (ELISA). Wyniki: Zarażenie Ascaris sp. rozpoznano u 17% ogółu hospitalizowanych w Klinice w ciągu roku, w najwyższym odsetku - 41% u chorych w wieku 11-15 lat. Dziewczynki stanowiły 65%, chłopcy - 35% zarażonych. Większość pacjentów - 73%, pochodziła z miasta. U dzieci zarażonych Ascaris sp. obserwowano różnorodne objawy kliniczne (średnia liczba objawów 2,6±1,6), dotyczące przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu nerwowego i skóry. We wszystkich grupach wiekowych dominowały - 73-87%, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Wiodącym objawem - 81%, był ból brzucha. Obserwowano także: wymioty u 18% badanych, nudności u 15%, zaparcia u 15%, biegunki u 15%, zmniejszone łaknienie u 10% oraz niedobory masy ciała i wzrostu u 7%, jak również odbijania u 7% i zgagę u 2% badanych. Wnioski: Stwierdzono wysoki odsetek (17%) hospitalizacji dzieci z zarażeniem Ascaris sp. Dominującym objawem glistnicy jest ból brzucha i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.