Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: JAK POPRAWIĆ ROKOWANIE U DZIECI Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ

Autor:
Bruce M. Camitta, Rebecca Jean Slye
Język:
EN
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
1
Strona początkowa:
34
Strona końcowa:
37
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ostra białaczka limfoblastyczna, leczenie, rokowanie
Czytaj

Rokowanie w ostrej białaczce limfoblastycznej opiera się na złożonej interakcji pomiędzy pacjentem, chorobą i czynnikami związanymi z leczeniem. Zastosowanie tego samego schematu terapeutycznego u wszystkich chorych prowadzi do niedostatecznego leczenia jednych oraz nadmiernego leczenia innych. Zrozumienie różnic dotyczących aparatu genetycznego pacjenta i nowotworu (polimorfizmu) oraz opracowanie lepszych sposobów oceny odpowiedzi na leczenie pozwoli na bardziej racjonalne, zindywidualizowane leczenie.