Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: RODZINNE WYSTĘPOWANIE NOWOTWORÓW HEMATOLOGICZNYCH - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

Autor:
Ewa Mały, Marta Przyborska, Aleksandra Rybczyńska, Tomasz, Nowak, Jerzy Nowak, Katarzyna Derwich, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
1
Strona początkowa:
38
Strona końcowa:
40
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nowotwory rodzinne, nowotwory hematologiczne, ostra białaczka, chłoniak
Czytaj

W piśmiennictwie od ponad 30 lat opisywane są przypadki rodzinnego występowania różnego typu nowotworów. Badania nad podłożem genetycznym białaczek i innych chorób rozrostowych nie przyniosły kluczowych wniosków, zaobserwowano jednak, że w rodzinach z obciążonym wywiadem występuje większe ryzyko chłoniaka nieziarniczego, a u dzieci - pojawienia się ostrej białaczki szpikowej. W pracy opisano 2 przypadki rodzinnego występowania nowotworów hematologicznych u ojców i u ich dzieci leczonych w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu.