Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dorośli pacjenci z przełożeniem wielkich naczyń po operacji wewnątrzprzedsionkowej typu Mustarda lub Senninga

Autor:
Aleksandra Ciepłucha, Olga Trojnarska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
47
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dorośli z wrodzonymi wadami serca, przełożenie wielkich pni tętniczych, Mustard, Senning
Czytaj

Wewnątrzprzedsionkowa korekcja przełożenia wielkich naczyń metodą Mustarda lub Senninga jest przykładem ogromnego postępu w kardiochirurgii, umożliwiającego wieloletnie przeżycie pacjentom urodzonym z tą letalną w swej istocie wadą serca. Mimo wprowadzenia w późniejszych latach bardziej optymalnej, bo anatomicznej, operacji Jatene'a, aktualnie najliczniejszą grupę dorosłych pacjentów stanowią ci po zabiegu na poziomie przedsionków. Odległe rezultaty takiego leczenia są satysfakcjonujące, jednak w długoletniej obserwacji u wielu chorych pojawiają się specyficzne powikłania wymagające oceny i leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach. Potrzeba stałej opieki kardiologicznej wynika głównie z postępującej niewydolności anatomicznie prawej komory systemowej z towarzyszącą jej niedomykalnością trójdzielną. Pacjenci po operacji Mustarda/Senninga są także zagrożeni wystąpieniem nagłej śmierci sercowej, najprawdopodobniej w mechanizmie komorowych zaburzeń rytmu. Częsty problem w tej grupie stanowią arytmie nadkomorowe pod postacią charakterystycznego dla całej populacji chorych z wrodzonymi wadami serca częstoskurczu nawrotnego. Do typowych powikłań po zabiegu Mustarda/Senninga należą również zaburzenia bodźcotwórczości i przewodnictwa, a także zwężenia i przecieki na poziomie operacyjnie wykreowanych tuneli wewnątrzprzedsionkowych. Farmakoterapia, z pewnymi ograniczeniami, oparta jest na ogólnie przyjętych zasadach. Coraz większego znaczenia nabierają też metody interwencyjne, są one jednak stosowane tylko w bardzo doświadczonych ośrodkach. Celem tej pracy jest omówienie diagnostyki i możliwości terapeutycznych późnych powikłań po wewnątrzprzedsionkowej korekcji przełożenia wielkich pni tętniczych.