Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie markera NGAL w diagnostyce powikłań nerkowych w przebiegu chorób kardiologicznych

Autor:
Grzegorz Cichosz, Michał Kidawa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
48
Strona końcowa:
50
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
NGAL, ostre uszkodzenie nerek, niewydolność serca, nefropatia kontrastowa
Czytaj

Wprowadzenie do diagnostyki nowych biomarkerów uszkodzenia kanalików nerkowych: NGAL (neutrophil gelatinase associated lipocalin), KIM-1 (kidney injury molecule-1), bogatego w cysteinę białka 61, cystatyny C, interleukiny-18 i innych białek (1-6) umożliwia bardzo wczesne rozpoznanie ostrej niewydolności nerek. W związku z częstymi powikłaniami nerkowymi, spowodowanymi np. pokontrastowym uszkodzeniem nerek, oraz ze znaną zależnością między schorzeniami kardiologicznymi i wywołaną przez nie dysfunkcją nerek rozpoczęto próby zaadaptowania kilku dobrze scharakteryzowanych markerów do wczesnej diagnostyki uszkodzenia nerek u pacjentów leczonych z powodu chorób układu krążenia. Spośród dużej grupy znanych markerów NGAL wykazuje się najwyższym znaczeniem diagnostycznym ze względu na bardzo szybki okres reakcji na uszkodzenie kanalików. Jest to szczególnie istotne z powodu nieustannego skracania pobytu pacjenta po zabiegu w szpitalu.