Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tętniak aorty zstępującej po urazie wielonarządowym — opis przypadku

Autor:
Dariusz Łukasik, Sylwia Łukasik, Andrzej Tomaszewski, Elżbieta Czekajska-Chehab, Andrzej Wysokiński
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
58
Strona końcowa:
61
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przewlekły tętniak aorty piersiowej, uraz wielonarządowy
Czytaj

Pourazowe tętniaki aorty piersiowej są stosunkowo rzadkie, rozwijają się u około 2% pacjentów po urazie klatki piersiowej przebiegającym z uszkodzeniem aorty. Powstają najczęściej w wyniku wypadków komunikacyjnych związanych z nadmierną prędkością i gwałtowną deceleracją. Groźnym dla życia powikłaniem jest pęknięcie tętniaka, obarczone wysoką śmiertelnością, które może nastąpić nagle, nawet wiele lat po przebytym urazie. Celem pracy jest przedstawienie przypadku 54-letniej chorej z bezobjawowym przewlekłym tętniakiem aorty zstępującej, do którego doszło podczas wypadku samochodowego. Chora doznała wówczas urazu wielonarządowego z licznymi obrażeniami klatki piersiowej. Pacjentka była leczona zachowawczo. Rozpoznanie tętniaka aorty piersiowej zostało postawione przypadkowo kilkanaście lat po wypadku. Ze względu na bezobjawowy przebieg choroby pacjentkę zakwalifikowano do leczenia zachowawczego oraz okresowej kontroli kardiologicznej. W diagnostyce urazów wielonarządowych należy uwzględnić możliwość wystąpienia pourazowego tętniaka aorty. We wstępnej diagnostyce powstające na skutek urazu uszkodzenie aorty często jest nierozpoznawane z uwagi na dużą dynamikę zmian tej patologii oraz ciężki stan ogólny chorych będący następstwem mnogich obrażeń ciała. Badanie echokardiograficzne jest dobrym narzędziem do wykrywania i kontroli tętniaków aorty piersiowej.