Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne u pacjentki z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum — opis przypadku

Autor:
Piotr Dobrowolski, Justyna Rybicka, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
62
Strona końcowa:
64
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, nadciśnienie płucne, echokardiografia przezprzełykowa
Czytaj

W artykule przedstawiono przypadek 68-letniej pacjentki z objawami niewydolności krążenia oraz rozpoznanym ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej i nadciśnieniem płucnym. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) jest drugą co do częstości wrodzoną wadą serca u dorosłych, występującą dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Istotą wady jest lewo-prawy przeciek krwi na poziomie przedsionków. Istotny przeciek prowadzi do poszerzenia jamy prawej komory, postępującej niedomykalności zastawki trójdzielnej i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca. Rzadko doprowadza do rozwinięcia się oporowego nadciśnienia płucnego.