Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jako leczenie pomostowe przed przezskórną implantacją zastawki aortalnej — opis przypadku

Autor:
Dominika Filipiak, Ewa Szymczyk, Jarosław Kasprzak, Waldemar Rogowski, Błażej Michalski, Piotr Lipiec
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
68
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
TAVI, stenoza aortalna, zabiegi przezskórne
Czytaj

Najczęstszą wadą zastawkową w Europie i Ameryce Północnej jest obecnie zwężenie zastawki aortalnej, a za jej główną przyczynę uznaje się wapnienie, odsuwające dominującą wcześniej etiologię reumatyczną na dalszy plan. Standardem postępowania w przypadku istotnej i objawowej stenozy aortalnej jest leczenie operacyjne. Istnieje jednak grupa chorych w starszym wieku, którzy z uwagi na choroby współistniejące są dyskwalifikowani ze standardowego leczenia operacyjnego i konieczne staje się u nich poszukiwanie alternatywnych ścieżek terapii. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 83-letniego chorego ze złożoną wadą zastawki aortalnej z polem otwarcia zastawki aortalnej około 0,5 cm2 i zaostrzeniem dolegliwości. Z uwagi na liczne choroby dodatkowe i wysokie ryzyko operacji pacjent został zdyskwalifikowany ze standardowego leczenia operacyjnego. Wobec powyższego u pacjenta wykonano zabieg przezskórnej walwuloplastyki balonowej, a po upływie 3 miesięcy implantowano metodą przezskórną z dostępu udowego biologiczną zastawkę aortalną Medtronic CoreValve.