Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metaanaliza badań dotyczących stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy w terapii świądu mocznicowego

Autor:
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
76
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
gabapentyna, nalfurafina, butorfanol, naltrekson, ondansetron, mirtazapina, doksepina, świąd
Czytaj

Wprowadzenie: W związku z nie do końca poznaną patogenezą, leczenie świądu mocznicowego stanowi wyzwanie dla klinicysty. W przypadku braku skuteczności terapii, mimo stosowania emolientów i fototerapii UV, rozważa się wskazania do stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak gabapentyna, nalfurafina, butorfanol, naltrekson, ondansetron, mirtazapina i doksepina. Obecnie zauważa się jednak niedostatek randomizowanych badań kontrolowanych z podwójnie ślepą próbą oraz przeglądów systematycznych i metaanaliz dotyczących stosowania tej grupy leków w leczeniu świądu mocznicowego. Cel pracy: Zbadanie skuteczności stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy w terapii świądu mocznicowego w formie przeglądu systematycznego i metaanalizy badań. Materiał i metody: W wyborze badań dotyczących stosowania gabapentyny, nalfurafiny, butorfanolu, naltreksonu, ondansetronu, mirtazapiny i doksepiny w leczeniu świądu mocznicowego kierowano się koniecznością uwzględnienia randomizowanych badań kontrolowanych (RCT). W analizie statystycznej wykorzystano program MetaEasy, v1.0.4. Metaanalizę przeprowadzono w oparciu o różnicę średnich (MD) z uwzględnieniem dolnego i górnego zakresu przedziału ufności (95% CI ), w modelu z efektem zmiennym. Wyniki: Do przeglądu systematycznego włączono 3 RCT, przeprowadzone na 84 pacjentach, które dotyczyły stosowania gabapentyny w leczeniu świądu mocznicowego, 1 metaanalizę i 1 RCT, dotyczące stosowania nalfurafiny u 268 chorych, a także 2 RCT, dotyczące stosowania naltreksonu u 31 pacjentów, 1 RCT dotyczące stosowania ondansetronu u 16 pacjentów i 1 RCT dotyczące stosowania doksepiny u 24 chorych. Wykazano, że w leczeniu świądu mocznicowego stosowanie gabapentyny istotnie statystycznie redukuje odczuwanie świądu w porównaniu z placebo (MD=-2,32 [dolny 95% CI=-2,97, górny 95% CI=-1,66]). Stosowanie nalfurafiny w leczeniu świądu mocznicowego istotnie statystycznie redukowało odczuwanie świądu w porównaniu z placebo (MD=-0,49 [dolny 95% CI=-0,66, górny 95% CI=-0,32]). W 1 RCT wykazano istotne statystycznie obniżenie świądu w grupie stosującej naltrekson (p<0,001), badanie to jednak nie zawierało wyników nasilenia świądu w grupie kontrolnej z placebo, dlatego też nie zostało włączone do metaanalizy. W RCT dotyczących stosowania naltreksonu i ondansetronu nie stwierdzono istotnych różnic w redukcji świądu w porównaniu z grupą kontrolną z placebo. Wnioski: W leczeniu świądu mocznicowego stosowanie gabapentyny i nalfurafiny skuteczniej redukuje odczuwanie świądu w porównaniu z placebo. Nie ma przekonujących wyników badań nad przewagą stosowania butorfanolu, naltreksonu, ondansetronu, mirtazapiny i doksepiny w porównaniu z placebo w leczeniu świądu mocznicowego.