Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek pemfigoidu pęcherzowego z wysokimi poziomami przeciwciał IgG wobec BP180 w surowicy i płynie pęcherzowym w teście ELISA, lecz z brakiem złogów IgG, IgG1 i IgG4 w połączeniu skórno-naskórkowym w bezpośrednich badaniach immunofluorescencyjnych

Autor:
Paweł Pietkiewicz, Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
80
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pemfigoid pęcherzowy, immunofluorescencja, ELISA
Czytaj

Pemfigoid pęcherzowy (bullous pemphigoid, BP) jest najczęstszą autoimmunizacyjną dermatozą pęcherzową. Tworzenie pęcherzy podnaskórkowych w BP zdaje się być zapoczątkowane reakcją autoprzeciwciał z białkami półdesmosomów podstawnych keratynocytów, mianowicie BP180 i/lub BP230. W tym doniesieniu opisano chorego na BP z podwyższonymi poziomami autoprzeciwciał IgG wobec BP180 w surowicy i płynie pęcherzowym w teście ELISA, u którego w badaniach immunofluorescencyjnych bezpośrednich (zarówno na skórze niezrozszczepionej, jak i rozszczepionej) wykryto zaledwie złogi C3, lecz nie złogi IgG, IgG1 i IgG4, wzdłuż połączenia skórno-naskórkowego. Autorzy uważają — zwłaszcza w świetle tego, że niektórzy badacze twierdzą, iż nawet koncepcja "BP" jest dyskusyjna — że diagnozowanie BP powinno opierać się na rozważnej analizie wszystkich dostępnych danych klinicznych i laboratoryjnych, a nie na wyniku ledwie jednego badania laboratoryjnego, nawet uważanego na bieżącym etapie rozumienia BP za najwartościowszy. Ujmując rzecz prosto, im więcej cech klinicznych i laboratoryjnych sugerujących BP jest spełnionych, tym lepiej dla rozpoznania w końcu właśnie BP.