Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Atrophoderma idiopathica Pasini-Pierini. Opis przypadku

Autor:
Farid R. Mahmudov, Irina A. Amirova, Vahid F. Mahmudov
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
89
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardzina ograniczona, morphea
Czytaj

Twardzina ograniczona (Localized scleroderma, LSD) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się ogniskowym stanem zapalnym skóry, a następnie tym, że zajęta skóra ulega włóknieniu. Nie dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych. Diagnostyka różnicowa postaci Pasini-Pierini w odniesieniu do twardziny ograniczonej plackowatej opiera się na braku charakterystycznych cech twardziny ograniczonej: marmurkowo-białych grudek, twardego nacieku skóry z otaczającym liliowym pierścieniem. Terapia LSD jest nakierowana na prewencję nawrotów i/lub ich nasilenia. Z uwagi na bardzo sporadyczne występowanie opisanej jednostki chorobowej w Azerbejdżanie autorzy postanowili przedstawić przypadek, aby uczulić lekarzy na ten problem.