Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Owrzodzenia palców w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego bez objawów mięśniowych efektywnie leczone cyklosporyną A - opis przypadku

Autor:
Iwona Kuczborska, Joanna Maj, Dorota Kuczborska-Majda, Alina Jankowska-Konsur
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
91
Strona końcowa:
94
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zapalenie skórno-mięśniowe bez objawów mięśniowych, cyklosporyna A, owrzodzenia skóry
Czytaj

Przedstawiono przypadek 63-letniego mężczyzny, który zgłosił się do Kliniki Dermatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezentując bardzo typowe dla zapalenia skórno-mięśniowego zmiany skórne. Pacjent nie podawał natomiast współwystępowania dolegliwości mięśniowych. Aktywność fosfokinazy kreatynowej (CPK) oraz badanie elektromiograficzne były prawidłowe. Choremu włączono leczenie doustne prednizolonem w dawce 60 mg/dobę, obserwując ustępowanie zmian skórnych na twarzy. Podczas kontroli, po kilku tygodniach na palcach II, III i IV ręki lewej zauważono nadżerki, które mimo leczenia przekształciły się w owrzodzenia. Wykluczono miażdżycowy charakter zmian. Z uwagi na pozytywne doniesienia o dobrych efektach cyklosporyny w leczeniu owrzodzeń w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego bez komponenty mięśniowej włączono ten lek w dawce 200 mg/dobę. Po kilku tygodniach nastąpiło całkowite wygojenie owrzodzeń. Zaprezentowano przypadek ze względu na sporadycznie wy stępujący podtyp zapalenia skórno-mięś niowego bez zajęcia mięśni oraz rzadkie powikłanie choroby w postaci trudno gojących się owrzodzeń i rzadką korelację obu zjawisk. Autorzy chcą również zwrócić uwagę na bardzo dobre efekty leczenia cyklosporyną A zapalenia skórno- -mięśniowego bez objawów mięśniowych.