Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Homeostaza gospodarki fosforanowo-wapniowej w populacji rozwojowej. Część II: Zaburzenia gospodarki fosforanowo-wapniowej w okresie noworodkowym

Autor:
Ewa Otto Buczkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
110
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
noworodkowa hipokalcemia, noworodkowa hiperkalcemia, noworodkowa hipofosfatemia, noworodkowa hiperfosfatemia
Czytaj

Noworodkowa hipokalcemia występuje w 2 formach: wczesna noworodkowa hipokalcemia, typowo ujawniająca się w pierwszych dniach życia oraz hipokalcemia noworodkowa późna, ujawniająca się zwykle pod koniec pierwszego tygodnia życia. Hiperkalcemia jest wynikiem zaburzenia równowagi między dopływem a odpływem wapnia z płynu pozakomórkowego. Zasadniczą jej przyczyną jest nadmierna mobilizacja Ca z kości. Choć nerki i przewód pokarmowy są włączone w utrzymanie homeostazy wapnia, to czasem mogą podtrzymywać hiperkalcemię. Hipofosfatemia może wystąpić w pierwszych dniach po urodzeniu i utrzymywać się przez wiele miesięcy. Zwykle jest ona związana z niską podażą P w żywieniu pozajelitowym lub z karmieniem wcześniaków mlekiem matki. Pozażywieniowe przyczyny noworodkowej hipofosfatemii są znacznie rzadsze niż czynniki żywieniowe. Wśród czynników pozażywieniowych jest prawdopodobnie obniżenie kanalikowej reabsorpcji P, które może być wtórne do wzrostu PTH, ale nie musi. Hiperfosfatemia może mieć również podłoże żywieniowe lub pozażywieniowe. Wśród przyczyn żywieniowych jest zwykle nadmierna podaż P lub nieprawidłowy stosunek Ca i P w płynach stosowanych w żywieniu pozajelitowym. Wśród przyczyn pozażywieniowych wymienić należy okołoporodowe niedotlenienie z przechodzeniem P z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i towarzyszącym obniżeniem nerkowej filtracji.