Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego w diagnostyce kobiet z podejrzeniem choroby wieńcowej

Autor:
Ewa Lewandowska, Joanna Jędrzychowska-Baraniak, Robert Józwa, Bożena Birkenfeld, Edyta Płońska-Gościniak
Typ:
Prace poglądowe
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
104
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
podejrzenie choroby wieńcowej, kobiety, scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego, próba wysiłkowa EKG
Czytaj

Choroba wieńcowa jest wiodącą przyczyną zgonów wśród kobiet żyjących w krajach rozwiniętych. Dane z piśmiennictwa wskazują na wciąż zbyt niski stopień rozpoznawalności i niepełne wykorzystanie możliwości diagnostycznych. Zwraca się także uwagę na wysoki odsetek fałszywie dodatnich i niediagnostycznych wyników badań u kobiet z podejrzeniem choroby wieńcowej. Odpowiednia ocena ryzyka zdarzeń sercowych oraz wykorzystanie właściwych narzędzi diagnostycznych zwiększa trafność diagnozy. Podstawowym badaniem inicjującym diagnostykę choroby wieńcowej jest próba wysiłkowa EKG, jednakże badania te częściej niż u mężczyzn są niediagnostyczne lub fałszywie dodatnie. Dotyczy to zwłaszcza kobiet młodych oraz z niskim ryzykiem choroby wieńcowej. Scyntygrafia perfuzyjna serca wykonywana metodą SPECT jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym zalecanym w diagnostyce choroby wieńcowej jako kolejny krok diagnostyczny, pierwsze badanie w przypadku przeciwwskazań do wykonania próby wysiłkowej EKG lub u pacjentów niezdolnych do wykonania wysiłku. Badanie umożliwia ocenę konsekwencji zwężenia naczynia wieńcowego widoczną jako upośledzenie perfuzji mięśnia sercowego w obszarze unaczynienia zwężonej tętnicy. Wartość diagnostyczna i prognostyczna scyntygrafii perfuzyjnej serca oceniana jest na podstawie rozmiaru i stopnia obszaru upośledzonej perfuzji. Osiągnięcia ostatnich kilku lat polegające na zastosowaniu nowoczesnych technik komputerowych oraz metody rejestracji obrazów SPECT bramowanej zapisem EKG podnoszą jakość badania, zwiększając jego wartość diagnostyczną, co ma szczególne znaczenie w grupie badanych kobiet.