Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola rezonansu magnetycznego w ocenie zwłóknienia przed i po ablacji podłoża migotania przedsionków

Autor:
Sylwia Gaj, Edward Koźluk, Dorota Piotrowska-Kownacka, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
107
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja, rezonans magnetyczny, zwłóknienie przedsionka
Czytaj

Migotanie przedsionków stanowi narastający problemem klinicznym. Arytmia niejednokrotnie jest oporna na leczenie antyarytmiczne. Ablacja podłoża arytmii jest metodą dającą szansę na wyleczenie. Elektrofizjolodzy nieustannie badają wpływ różnych czynników na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów. Szczególnie interesujący jest proces powstawania blizny w lewym przedsionku i jej znaczenie rokownicze. Pojawiły się próby zastosowania nieinwazyjnej metody, jaką jest rezonans magnetyczny (MR) w celu uwidocznienia i oceny blizn powstających po zabiegu ablacji. Wykonując badanie MR, wykorzystuje się zjawisko opóźnionego wzmocnienia kontrastowego (delayed gadolinium enhancement — DGE). Pierwsze doniesienia dotyczyły doświadczeń na zwierzętach. W ostatnich latach prowadzono badania z wykorzystaniem MR u pacjentów poddawanych ablacji podłoża napadowego i przetrwałego migotania przedsionków. Obrazowano blizny powstające po zabiegach z użyciem elektrody okrężnej, systemu CARTO i CARTO MERGE. Niedawno zaproponowano skalę Utah, która ma na celu procentową ocenę zwłóknienia lewego przedsionka przed zabiegiem. Skala ta może znacząco pomóc we właściwej kwalifikacji pacjentów do leczenia zabiegowego. Podsumowując, badanie MR u pacjentów z migotaniem przedsionków, zarówno przed, jak i po zabiegu ablacji, wnosi wiele istotnych informacji klinicznych.