Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niskorosłość u dzieci z grupy wewnątrzmacicznego opóźnionego wzrastania. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie

Autor:
Marek Jaworski, Barbara Dobrowolska-Wiciak, Tomasz Lebda-Wyborny, Małgorzata Firek-Pędras
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
114
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hormon wzrostu, GH, IUGR, catch-up
Czytaj

Jedną z przyczyn niskiego wzrostu jest dystrofia wewnątrzmaciczna - IUGR {intrauterine growth retardation). Noworodki z IUGR przy urodzeniu osiągają ciężar ciała poniżej 10 percentyla w stosunku do wieku ciążo-wego. Do czynników decydujących o wzroście ostatecznym zalicza się wartość urodzeniowej masy ciała (u.m.c). U dzieci z małą masą ciała często stwierdza się niedobory wzrostu i masy ciała w pierwszych 2 latach życia. Większość z nich wyrównuje ten niedobór przed ukończeniem 2 roku życia, u niektórych może wystąpić upośledzenie procesu wzrastania w dalszych okresach życia, nie osiągają one wzrostu ostatecznego zgodnego ze swoim potencjałem genetycznym i są zagrożone niedoborem wzrostu. Do przyczyn IUGR należą czynniki chromosomowe, genetyczne, infekcyjne, środowiskowe oraz niedotlenienie płodu. Unikanie czynników ryzyka w czasie ciąży może zapobiegać rozwojowi IUGR. Dzieci z grupy IUGR wymagają szczególnej opieki pediatrycznej i systematycznej obserwacji tempa wzrostu i rozwoju. Dla grupy dzieci z IUGR, u których nie wystąpiło "doganianie wzrostu" (catch-up) istnieje możliwość poprawienia wzrostu ostatecznego stosując w leczeniu GH.