Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pomiar sztywności tętnic jako element diagnostyki układu sercowo-naczyniowego

Autor:
Urszula Cieślik-Guerra, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
108
Strona końcowa:
113
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sztywność tętnic, podatność, rozszerzalność, prędkość fali tętna, wskaźnik sztywności
Czytaj

Mimo że metody pomiaru sztywności tętnic nadal nie są powszechnie dostępne w codziennej praktyce, to znalazły miejsce w wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Najbardziej podkreślana jest przydatność w przewidywaniu nowych incydentów sercowo-naczyniowych (zakończonych lub niezakończonych zgonem). Metoda pomiaru prędkości fali tętna (PWV) jest uważana za "złoty standard", gdyż otrzymany wynik stanowi silny czynnik prognostyczny dla zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz zdarzenia sercowo-naczyniowego. PWV może też pomóc w określeniu właściwości sprężystych tętnic. Metodę tę nie tylko oceniano w poszczególnych badaniach obejmujących różne populacje i sytuacje kliniczne, ale również powstały metaanalizy dostępnych danych, które podkreślają jej dominującą pozycję. Rosnące znaczenie pomiaru sztywności tętnic spowodowało powstanie nowych innowacyjnych metod i urządzeń, które są porównywane z PWV. Aktualne wytyczne prezentują zalecenia dotyczące dostępnych na rynku metod i urządzeń używanych do oceny lokalnej, regionalnej i systemowej sztywności tętnic oraz odbicia fali tętna. W artykule przedstawiono genetyczne, patologiczne i patofizjologiczne podstawy sztywności tętnic i najważniejsze nieinwazyjne metody służące do jej oceny.