Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nietypowa arytmia związana z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem

Autor:
Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy K. Wranicz, Jan Ruta
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
128
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ICD, arytmia
Czytaj

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory są uznaną metodą leczenia we współczesnej kardiologii. Urządzenia te działają niewątpliwie ochronnie, zmniejszając ryzyko nagłego zgonu sercowego, jednakże niosą ze sobą również ryzyko niekorzystnych interakcji, w tym działania proarytmicznego. W niniejszym artykule opisany jest przypadek 69-letniego chorego z dysfunkcją skurczową lewej komory serca na tle choroby wieńcowej, u którego implantowano 2-jamowy kardiowerter-defibrylator w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. W rutynowej kontroli urządzenia wykryto u chorego nietypowe zaburzenia rytmu. Arytmia charakteryzowała się niemiarowością regularną o średniej częstości akcji komór 120/min. Po dokładnej analizie elektrokardiogramów oraz rejestracji wewnątrzsercowych z kardiowertera-defibrylatora stwierdzono, że arytmia jest związana ze stymulacją. W oparciu o rozważenie właściwości elektrofizjologicznych serca pacjenta przedstawiono najbardziej prawdopodobny mechanizm wystąpienia arytmii, czyli bigeminię komorową w mechanizmie pobudzenia nawrotnego. Przeprogramowanie parametrów urządzenia pozwoliło na usunięcie arytmii. Chory nie wymagał dodatkowych procedur leczniczych.