Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Izolowany rozszczep przedniego płatka zastawki mitralnej — rzadka wrodzona przyczyna niedomykalności mitralnej u dorosłych

Autor:
Agnieszka Trybuch, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
131
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
izolowany rozszczep płatka zastawki mitralnej, wrodzona niedomykalność mitralna
Czytaj

Izolowany rozszczep płatka zastawki mitralnej (ICMV) jest rzadką wrodzoną przyczyną niedomykalności mitralnej (MR). Zazwyczaj dotyczy płatka przedniego, chociaż istnieją opisy izolowanego rozszczepu płatka tylnego oraz obejmującego płatek przedni i tylny. Wada jest zazwyczaj rozpoznawana w dzieciństwie, istnieją jednak przypadki wykrycia ICMV jako przyczyny istotnej niedomykalności mitralnej dopiero w wieku dorosłym. Mechanizm niedomykalności mitralnej w przebiegu ICMV jest związany przede wszystkim z brakiem koaptacji płatków w miejscu rozszczepu. Badanie echokardiograficzne jest metodą z wyboru w ocenie wad zastawki mitralnej. Zarówno echokardiografia przezklatkowa (TTE), jak i przezprzełykowa (TEE) pozwalają na precyzyjną ocenę morfologii aparatu zastawkowego, współistniejących wad oraz mechanizmu niedomykalności. W wielu przypadkach ICMV nie jest prawidłowo rozpoznawany podczas standardowego przedoperacyjnego badania echokardiograficznego. Wynika to z różnej wielkości, usytuowania oraz kształtu rozszczepu. W takich sytuacjach użyteczne może być badanie z zastosowaniem echokardiografii 3-wymiarowej. Potencjalna korekcja chirurgiczna polega na zszyciu brzegów rozszczepu. Prezentujemy przypadek 41-letniej pacjentki z ciężką niedomykalnością mitralną w przebiegu izolowanego rozszczepu przedniego płatka zastawki mitralnej.