Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowotwory złośliwe skóry małżowiny usznej: analiza kliniczna, histologiczna i wyników leczenia chirurgicznego 100 chorych

Autor:
Michał Sobjanek, Dorota Kozicka, Igor Michajłowski, Barbara Drogoszewska, Paweł Kolano, Adam Włodarkiewicz, Jadwiga Roszkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
132
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rak skóry, małżowina uszna, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Guzy małżowiny usznej stanowią 5-10% wszystkich nowotworów złośliwych skóry. Charakteryzują się one agresywniejszym przebiegiem w porównaniu z nowotworami w innych lokalizacjach. Cel pracy: Analiza epidemiologiczna, kliniczna, histologiczna i wyników leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych małżowiny usznej. Materiał i metody: Wśród 1536 chorych diagnozowanych i leczonych w latach 1998-2009 z powodu złośliwych nowotworów skóry wyodrębniono 100 z guzami zlokalizowanymi w obrębie małżowiny usznej. Średni wiek badanych wynosił 72,8± 9,6 roku. Badanych analizowano pod względem wieku, płci, lokalizacji nowotworu, jego wielkości, marginesu resekcji, typu rekonstrukcji oraz wznów. Wyniki: Nowotwory małżowiny usznej stanowiły ok. 5,6% wszystkich złośliwych guzów skóry. Średnia wieku badanych była wyższa w porównaniu ze wszystkimi operowanymi. Stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 4:1. Najczęściej rozpoznawanym nowotworem był rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma, BCC) (stosunek BCC do SCC 2:1). Rak kolczystokomórkowy (squamous cell carcinoma, SCC) występował statystycznie częściej w porównaniu ze wszystkimi operowanymi (27,7% vs. 10,9%; p<0,0001). Guzy spełniające histologiczne kryteria ‚ wysokiego ryzyka‚ obserwowano również statystycznie częściej (23,2% vs. 9.5%; p=0,0004). Najczęstszym umiejscowieniem zmian był obrąbek (45%). Odsetek wznów wynosił 6,36% i był wyższy w porównaniu z guzami w innych lokalizacjach. Wnioski: Nowotwory małżowiny usznej cechują się specyficznymi cechami klinicznymi. Rokowanie w ich przypadku jest poważniejsze w porównaniu z guzami w innych lokalizacjach.