Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metabolizm tkanki kostnej u młodych dziewcząt z krótkim przebiegiem jadłowstrętu psychicznego

Autor:
Ewa Serafinowicz, Renata Wąsikowa, Zdzisława Iwanicka, Diana Jedrzejuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
71
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
anorexia nervosa, metabolizm tkanki kostnej, osteoporoza
Czytaj

Celem pracy była ocena metabolizmu tkanki kostnej i określenie czynników wpływających na ten metabolizm u młodych dziewcząt chorujących krótko na anorexia nervosa (AN).U 24 pacjentek i 20 zdrowych dziewcząt z grupy kontrolnej oceniano: gęstość mineralną kości (BMD) za pomocą pomiarów densytometrycznych kręgosłupa lędźwiowego, aktywność całkowitej fosfatazy zasadowej (TAP), stężenie osteokalcyny (BGP) w surowicy, wydalanie z moczem dezoksypirydynoliny (DPYR), dobowe wydalanie wapnia z moczem, stężenia hormonów płciowych w surowicy.Dziewczęta z AN miały statystycznie istotnie niższe BMD niż ich zdrowe rówieśniczki. Osteoporoza i osteopenia występowały nawet w grupie dziewcząt, u których AN rozpoczęła się przed upływem 12 miesięcy. BMD korelowało ujemnie z minimalnym BMI, a dodatnio z czasem trwania regularnego miesiączkowania przed wystąpieniem AN. BGP i DPYR były istotnie niższe u badanych pacjentek, niż w grupie kontrolnej. ?rednie wartości wydalania wapnia w moczu dobowym były porównywalne z wartościami w grupie kontrolnej, ale wykazywały dodatnią korelację z czasem trwania choroby.Redukcja masy kostnej występuje u dziewcząt chorujących krótko na AN. Stan odżywienia jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym obniżenia masy kostnej. Metabolizm kostny jest zwolniony we wczesnych fazach choroby.