Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zależność między cukrzycą typu 1 a ostrymi zakażeniami u dzieci

Autor:
Uloha A.I., Lialikau S.A.
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
76
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, zakażenia wirusowe, prognoza
Czytaj

Zachorowalność na cukrzycę typu 1 (IDDM) u dzieci stale wzrastała. Charakter dynamiki sugeruje wpływ czynników środowiskowych na chorobowość cukrzycy typu 1. Jednym z czynników środowiskowych są infekcje wirusowe. Autorzy postanowili przeprowadziæ analizę zależności między zachorowaniem na cukrzycę typu 1 a niektórymi chorobami infekcyjnymi u dzieci, opracowaæ prognostyczne modele dla dynamiki cho-robowości i zbadaæ ich rodzaj. Autorzy przeprowadzili analizę statystyczną zależności między zachorowaniami na ospę wietrzną, odrę, świnkę, wirusowe zapalenie wątroby, ostre infekcyjne choroby jelit, ostre zakażenia górnych dróg oddechowych a zachorowaniem na cukrzycę typu 1 u dzieci z regionu Grodna w okresie od 1980 do 2001 roku. Ustalono że współczynnik zachorowalności na cukrzycę typu 1 koreluje dodatnio z zachorowaniami na zakażenia górnych dróg oddechowych i ostrymi zakażeniami jelit (stosownie r=0,62, p=0,02 i 0,46) a negatywnie koreluje z zachorowaniami na szkarlatynę i świnkę (stosownie r=0,55, p=0,008 i r=53, p=0,01). Natomiast analiza 1 grupy wykazała, że na pewno wyłącznie indeksy ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych i ostrych zakażeń jelitowych tworzą 2 grupę ryzyka. Wskaźnik zachorowalności na cukrzycę typu 1 u dzieci w aktualnym roku jest najsilniej związany z częstością zachorowania na ostre zakażenia górnych dróg oddechowych i ostre zakażenia jelitowe w poprzednim roku lecz częstość wspomnianych powyżej zakażeń zarejestrowano w tym samym roku wpływa tylko nieznacznie na zachorowalność na cukrzycę typu 1, nie wspominając zakażeń zarejestrowanych w ciągu 2 lat, które praktycznie nie miały żadnego wpływu. Jeżeli wzrost zachorowań na ostre zakażenia górnych dróg oddechowych wynosił w porównaniu z rokiem poprzednim 10% można by prognozowaæ z dużym prawdopodobieństwem wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 na 7,7% jako średnią w tym samym roku i na 8,3% dla roku następnego. Dla ostrych zakażeń jelitowych wynosi 3,5% i odpowiednio 4,4%. Przy wzroście współczynnika zachorowalności na ostre zakażenia jelitowe liczba zachorowań na cukrzycę typu 1 obniżyła się.