Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: CZY KLINICZNE WYKORZYSTANIE METOD WSPÓŁCZESNEJ GENETYKI TO TYLKO DIAGNOSTYKA CZY JUŻ INDYWIDUALIZOWANA TERAPIA?

Autor:
Maciej Borowiec
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
2
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
59
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
genetyka, choroby monogenowe
Czytaj

Obserwowane od kilku lat i wciąż narastające zjawiska: dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej oraz rozwój metod diagnostycznych opartych na powyższych technikach wpłynęły na poszerzenie spektrum obecnych możliwości oceny i charakterystyki klinicznej pacjentów pediatrycznych. Zastosowanie najnowszych technik molekularnych pozwala na weryfikacje niejednokrotnie błędnie postawionego rozpoznania, a także umożliwia podjęcie decyzji co do wyboru optymalnej formy terapii. Zamiana niewłaściwej terapii skutkuje nie tylko zyskami ekonomicznymi, ale też lepszym wyrównaniem parametrów klinicznych choroby z jednoczesnym dostosowywaniem prowadzonej terapii oraz panelu badań diagnostycznych dla konkretnego pacjenta - personalizacja prowadzenia i leczenia pacjentów.