Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: IZOLOWANA PRZETOKA ODBYTNICZO-PRZEDSIONKOWA TYPU 'H' - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Piotr Kucharski, Jerzy Niedzielski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
2
Strona początkowa:
90
Strona końcowa:
93
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
izolowana przetoka odbytniczo-przedsionkowa, leczenie operacyjne, klej tkankowy
Czytaj

W pracy przedstawiono rzadki przypadek pacjentki z izolowaną przetoką odbytniczo-przedsionkową typu 'H'. W pierwszym etapie u pacjentki zastosowano leczenie operacyjne polegające na wycięciu przetoki i zszyciu ścian odbytnicy i pochwy. Po nawrocie przetoki w drugim etapie zastosowano leczenie operacyjne z użyciem kleju tkankowego. W okresie 20 miesięcy po reoperacji nie zaobserwowano oznak czynnej przetoki odbytniczo-przedsionkowej.