Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: PROMIENICA SZYJNA U 16-LETNIEGO CHŁOPCA

Autor:
Kamila Zyzak, Ernest Kuchar, Jadwiga Remion, Leszek Szenborn
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
2
Strona początkowa:
94
Strona końcowa:
96
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
aktynomikoza, promieniowce, mieszane zakażenie bakteryjne, zakażenie endogenne
Czytaj

Promienica (aktynomikoza) jest rzadką chorobą zakaźną wywołaną przez Gram(+) bakterie z rodzaju Actinomyces lub zakażenia mieszane z ich udziałem. Promieniowce należą do flory endogennej jamy ustnej. Rozwój zakażenia wymaga szczególnych okoliczności, np. niedożywienia, alkoholizmu, radioterapii, cukrzycy, próchnicy, zabiegów dentystycznych czy zaburzeń odporności. Promienica twarzowo-szyjna jest przewlekłą chorobą przebiegającą z tworzeniem się ropni, przetok i włóknieniem tkanek. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek 16-letniego chłopca, u którego wystąpiła typowa promienica szyjno-twarzowa, a czynnikiem sprzyjającym była rozległa próchnica zębów. Rozpoznanie choroby zostało postawione po 4 miesiącach od wystąpienia pierwszych objawów na podstawie hodowli Actinomyces meyeri z ropnia szyi. Chłopiec był nieskutecznie leczony licznymi antybiotykami, dopiero skojarzona terapia penicyliną z klindamycyną spowodowała ustąpienie objawów. W diagnostyce różnicowej przewlekłych zakażeń ropnych głowy i szyi, zwłaszcza z tendencją do tworzenia ropni i przetok, należy brać pod uwagę promienicę, zwykle mającą charakter zakażenia mieszanego, które może wymagać długotrwałego, skojarzonego leczenia antybiotykowego.