Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena lekowrażliwości grzybów - dostępne metody i trudności interpretacyjne

Autor:
Małgorzata Prażyńska, Eugenia Gospodarek, Emilia Ciok-Pater
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
3
Strona początkowa:
131
Strona końcowa:
134
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
leki przeciwgrzybicze, oporność, wartość graniczna
Czytaj

Wprowadzenie nowych antymikotyków oraz doniesienia na temat oporności nabywanej podczas leczenia przeciwgrzybiczego podkreślają znaczenie oceny lekowrażliwości grzybów. Inwazyjne zakażenia grzybicze stanowią narastający problem, zwłaszcza wśród pacjentów z osłabionym układem immunologicznym. Ponadto poszerza się zakres patogenów grzybiczych. Możliwości terapeutyczne stają się ograniczone, zwłaszcza w przypadku szczepów lekoopornych. Głównym zadaniem oceny lekowrażliwości grzybów jest wykrywanie oporności, zarówno pierwotnej, jak i nabytej. Opracowano różne metody pozwalające na ocenę lekowrażliwości grzybów, wśród nich makro- i mikrometodę rozcieńczeń w podłożu, metodę dyfuzji w agarze i metodę krążkowo-dyfuzyjną. Wartości graniczne dla Candida spp. i wybranych leków przeciwgrzybiczych zostały zdefiniowane przez EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) oraz CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute), a ich przydatność poddawana jest ciągłej ocenie. Wczesne rozpoznanie zakażenia wywołanego przez oporny szczep daje możliwość optymalizacji leczenia i zwiększa szanse powodzenia terapeutycznego.