Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze w ciąży - patofizjologia i aktualna klasyfikacja

Autor:
Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Mirosław Dłużniewski, Marek Kuch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
170
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, ciąża, klasyfikacja, patofizjologia
Czytaj

Nadciśnienie tętnicze (nt) komplikuje przebieg około 5-15% wszystkich ciąż, stanowiąc jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności, zarówno matek, jak i płodów/noworodków. Kryteria rozpoznania nt w ciąży to RRs => 140 mmHg i/lub RRr => 90 mmHg. Klasyfikacja nt w ciąży obejmuje cztery postaci: 1. uprzednio występujące nt, 2. nt indukowane ciążą - pojawiające się po 20 tygodniu ciąży, przebiegające z białkomoczem lub bez, 3. uprzednio występujące nt z nałożonym nt wywołanym ciążą z białkomoczem, 4. nt nie dające się sklasyfikować przed porodem. Wyjątkowo groźną postacią nt w ciąży jest nadciśnienie wywołane ciążą przebiegające z białkomoczem => 300 mg/dobę; nosi ono nazwę stanu przedrzucawkowego, a jego szczególne postaci - zespół HELLP i rzucawka - stanowią zagrożenia dla życia matki i płodu. Opieka nad ciężarną z nt obejmuje ścisłe monitorowanie (diagnostyka stanu przedrzucawkowego i jego powikłań), leczenie niefarmakologiczne oraz farmakoterapię, a także ustalenie optymalnego momentu zakończenia ciąży. W okresie połogu pacjentki nadal wymagają nadzoru a rozpoznanie nt ulega weryfikacji i ewentualnemu dalszemu leczeniu.