Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany naczyniowe w chorobach układowych tkanki łącznej

Autor:
Katarzyna Irzyk, Michał Ciurzyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
176
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroby układowe tkanki łącznej, śródbłonek, miażdżyca, biomarkery
Czytaj

Zmiany w naczyniach odgrywają istotną rolę w chorobach układowych tkanki łącznej (connective tissue diseases - CTD). Uszkodzenie śródbłonka w przebiegu procesów zapalnych prowadzi do przerostu błony wewnętrznej, błony środkowej, włóknienia i przyspieszonej aterogenezy, co skutkuje utratą elastyczności naczyń, miażdżycą, a w efekcie zwiększoną chorobowością i umieralnością z przyczyn sercowo- naczyniowych. Zmiany mogą dotyczyć zarówno małych jak i dużych naczyń, prowadząc do upośledzenia lub utraty wydolności narządów wewnętrznych. W patogenezie uszkodzenia naczyń biorą udział limfocyty, komórki progenitorowe szpiku (endothelial progenitor cells - EPC), cząsteczki adhezyjne śródbłonka (cell adhesion molecules - CAMs), liczne cytokiny, takie jak czynnik martwicy nowotworów (tumor necrosis factor - TNF-α), interleukiny (IL), chemokiny m.in. transformujący czynnik wzrostu (transforming growth factor beta - TGF-β) oraz endotelina 1 (ET1). Pogłębianie wiedzy na temat patofizjologii zmian zachodzących w przebiegu CTD może w przyszłości przyczynić się do zwiększenia skuteczności leczenia, a w efekcie poprawienia komfortu życia chorych. Artykuł ma na celu omówienie etiologii, przebiegu i skutków zmian w naczyniach w przebiegu wybranych CTD.