Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości koniuszka lewej komory w przebiegu wtórnej niedoczynności kory nadnerczy spowodowanej niedoborem ACTH

Autor:
Piotr Kukla, Kazimierz Szczuka, Piotr Wańczura, Leszek Bryniarski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
190
Strona końcowa:
194
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół tako-tsubo, ACTH, niedoczynność kory nadnerczy
Czytaj

Opisano przypadek wystąpienia zespołu przemijających zaburzeń kurczliwości koniuszka lewej komory (transient left ventricular apical ballooning - TLVAB) w przebiegu wtórnej niedoczynności kory nadnerczy spowodowanej niedoborem ACTH w okresie poporodowym. Pacjentka lat 25, w 6 miesiącu po porodzie, zgłosiła się do szpitala z powodu znacznego osłabienia. W badaniu fizykalnym: chora blada, spowolniała, senna, ciśnienie tętnicze: 80/50 mmHg. W EKG stwierdzono: bradykardię zatokową - 52/ min, odstęp QT - 600 ms oraz ujemne załamki T we wszystkich odprowadzeniach poza aVR i V1. Pacjentka negowała wywiad przebytej w okresie poporodowym infekcji, bólu w klatce piersiowej spoczynkowego oraz związanego ze stresem czy wysiłkiem oraz duszności. W badaniu echokardiograficznym serca stwierdzono: obniżoną funkcję skurczową lewej komory (EF%: 33-35%), prawidłowe wymiary jam serca, rozlane odcinkowe zaburzenia kurczliwości: akineza koniuszka oraz hypokineza segmentów okołokoniuszkowych ściany przedniej, bocznej i dolnej. Badania biochemiczne: troponina T prawidłowa, znacznie podwyższony poziom NT-pro-BNP: 8025 pg/ml, obniżony poziom ACTH i kortyzolu. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badań biochemicznych rozpoznano wtórną niedoczynność kory nadnerczy wskutek niedoboru ACTH. Zastosowano leczenie kortykosteroidami oraz hormonami tarczycy uzyskując stopniową poprawę kliniczną. Po 4 tygodniach obserwacji w badaniu echokardiograficznym: bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości, prawidłowa funkcja skurczowa lewej komory (EF%-60%).