Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wiele postaci jednego częstoskurczu - częstoskurcz nawrotny w łączu przedsionkowo-komorowym

Autor:
Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy K. Wranicz, Jan Ruta
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
196
Strona końcowa:
199
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
AVNRT, przezskórna ablacja RF
Czytaj

Tachyarytmie stanowią istotny problem kliniczny we współczesnej kardiologii. Wiele mechanizmów powstawania częstoskurczów, jak i złożona fizjologia układu przewodzącego prowadzą często do występowania różnych form arytmii u jednego chorego. Bogate spektrum diagnostyczne, w tym inwazyjne procedury elektrofizjologiczne, pozwalają na odtworzenie arytmii oraz precyzyjne rozpoznanie jej mechanizmu. Przedstawiono przypadek 48-letniej chorej, z wywiadem choroby wieńcowej, po przebytym zawale mięśnia sercowego, u której częstoskurcz nawrotny w łączu przybierał cztery formy elektrokardiograficzne. U prezentowanej pacjentki rejestrowano dwa typy elektrokardiograficzne częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS oraz dwa typy częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS (szybki i wolny). Rejestracje powierzchniowego elektrokardiogramu dwóch obserwowanych arytmii były mylące. Jeden z zapisów częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS imitował zapis typowy dla częstoskurczu komorowego, a rejestracja jednego z częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS sugerowała częstoskurcz przedsionkowy. Prawidłową diagnozę postawiono w inwazyjnym badaniu elektrofizjologicznym. Pozwoliło to nie tylko na prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegu ablacji substratu arytmii, ale również udaremniło ewentualną, niekonieczną implantację układu wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.