Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek kliniczny. 88-letnia kobieta z ostrym bólem w klatce piersiowej

Autor:
Joanna Jędrzejczyk-Spaho, Agnieszka Skrzypek, Andrzej Gackowski, Danuta Czernecka-Mroczek, Jadwiga Nessler
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
200
Strona końcowa:
204
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół tako-tsubo, kardiomiopatia stresowa, zespół balotującego koniuszka dysfunkcja lewej komory
Czytaj

Ból w klatce piersiowej może być objawem wielu schorzeń i dotyczyć różnych narządów. Jedną z najczęstszych przyczyn jego występowania jest choroba niedokrwienna serca, a w szczególności ostre zespoły wieńcowe. Przedstawiono przypadek 88-letniej kobiety z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej przyjętej do szpitala ze wstępnym rozpoznaniem zawału mięśnia serca z przetrwałymi uniesieniami odcinka ST. W koronarografii nie stwierdzono zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Na podstawie badań obrazowych rozpoznano zespół kardiomiopatii stresowej tako-tsubo. Opisywane w piśmiennictwie przypadki zespołu tako-tsubo w większości dotyczą kobiet w wieku pomenopauzalnym. Wystąpienie tego zespołu u osób w bardzo podeszłym wieku należy do rzadkości, ale jak ilustruje poniższy przykład nie może być wykluczone z diagnostyki różnicowej w przypadku typowego obrazu klinicznego. W piśmiennictwie światowym opisano jedynie pojedyncze przypadki zespołu tako-tsubo u osób w ósmej dekadzie życia. Według naszej wiedzy opisany przez nas przypadek 88-letnie chorej nie był nigdy wcześniej opisany w polskim piśmiennictwie.