Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu pola magnetycznego ELF oraz spójnego światła laserowego - działających osobno i łącznie - na wzrost grzybów

Autor:
Alicja Budak, Tomasz Zyss, Bożena Bogusz, Jan W. Dobrowolski, Piotr Opioła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
126
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby patogenne skóry, wzrost in vitro, stymulacja polem magnetycznym i/lub promieniowanie laserowe
Czytaj

Celem badań była ocena wpływu pola magnetycznego oraz światła laserowego na grzyby chorobotwórcze. Zastosowano szczepy grzybów izolowanych od chorych z rozpoznaną grzybicą skóry lub paznokci. Wykonano wiele doświadczeń z gatunkami: T. mentagrophytes, T. rubrum, M. canis oraz S. brevicaulis. Do stymulacji magnetycznej użyto aparatu Magnetronic MF-10, wytwarzającego pole o indukcji B=0,01 T oraz częstotliwości f=50 Hz. Źródłem promieniowania laserowego był laser argonowy ILA (Carl Zeiss, Jena). Płytki z inokulum badanego grzyba stymulowano wymienionymi czynnikami, stosowanymi oddzielnie lub łącznie, przez okres od 2 do 3 tygodni. Do oceny szybkości wzrostu kolonii zastosowano metodę cyfrowych pomiarów planimetrycznych. Badania wykazały, że zmienne pole magnetyczne z zakresu ELF o indukcji 0,01 T wywierało w warunkach in vitro działanie hamujące wzrost u wszystkich szczepów (proporcjonalnie do podstawowej dynamiki wzrostu). Promieniowanie laserowe spowodowało niewielki efekt hamujący. Przy stosowaniu łącznym stymulacji magnetycznej i laserowej działanie mikostatyczne wiązało się z działaniem pola magnetycznego. Obecne i wcześniejsze wyniki pozwalają na podjęcie pilotażowych badań klinicznych zastosowania pola magnetycznego u chorych z grzybicami powierzchownymi.