Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wzrastanie i rozwój dziewcząt z nadwagą i otyłością

Autor:
Iwona Wronka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
128
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nadwaga, otyłość, rozwój biologiczny, dzieci, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Model kształtowania się otyłości w okresach dzieciństwa i dojrzewania nie jest w pełni wyjaśniony, a to utrudnia tworzenie programów prewencyjnych. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie różnic w przebiegu procesu wzrastania oraz tempie dojrzewania pomiędzy dziewczętami z nadwagą i otyłością a dziewczętami o prawidłowej masie ciała. Materiały i metody: Dane uzyskano od 1008 uczennic w wieku 16-18 lat. W przypadku każdej badanej dostępne były informacje na temat jej wysokości i masy ciała w młodszym wieku. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz obliczono BMI. Informacje na ten temat we wcześniejszych okresach życia uzyskano z kart medycznych. Występowanie niedoboru masy ciała, nadwagi i otyłości określono na podstawie międzynarodowych punktów odniesienia, zdefiniowanych przez Cole'a i wsp. Wyniki: Dziewczęta, które w wieku 7 lat zakwalifikowano do kategorii o wyższym BMI, charakteryzowały się nim istotnie także w wieku 9, 14 i 16-18 lat. Po okresie dojrzewania u dziewcząt, które w wieku 7 lat miały nadmierną masę ciała, obserwuje się tendencję do jej spadku, podczas gdy u dziewcząt o prawidłowej masie ciała w wieku 7 lat występuje tendencja do dalszego zwiększania się jej. Dziewczęta z nadwagą i otyłością były znacząco wyższe niż ich rówieśniczki w wieku 7, 9 i 14 lat. Różnice te zanikają po okresie dojrzewania. Przyrosty wysokości ciała pomiędzy 7 a 16-18 r.ż. były niższe u dziewcząt, które w dzieciństwie cechowały się wysokim BMI. U dziewcząt, które w młodszym wieku miały nadwagę lub otyłość pierwsza miesiączka wystąpiła wcześniej niż u dziewcząt o prawidłowej masie ciała. Wniosek: Uzyskane wyniki pokazują, że nadwaga i otyłość wiążą się z szybszym tempem wzrastania i dojrzewania.