Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena poziomu aktywności fizycznej dziewcząt z zespołem Turnera

Autor:
Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski, Mirosława Frąc
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
134
Strona końcowa:
137
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, aktywność fizyczna, IPAQ
Czytaj

Wprowadzenie: Dziewczęta z zespołem Turnera (ZT), często charakteryzujące się zaburzonymi proporcjami ciała i niedoborem wzrostu, są z tego powodu uznawane przez otoczenie za słabsze fizycznie. Podejmowanie aktywności fizycznej w tej grupie jest ważne dla zachowania zdrowia, utrzymania właściwych proporcji między tkanką tłuszczową a masą mięśni oraz utrzymania i/lub podwyższania wydolności fizycznej, przeciwdziałania osteoporozie i występowaniu nadciśnienia tętniczego. Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej dziewcząt z zespołem Turnera za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (international physical activity questionnaire - IPAQ). Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 45 dziewcząt z zespołem Turnera w wieku gimnazjalnym (n=21) i szkoły średniej (n=24), uczestniczących w kolonii letniej. Wszystkie wypełniły kwestionariusz IPAQ w języku polskim. Wyniki: Nie wykazano istotnych różnic między badanymi grupami dziewcząt w podejmowaniu wysiłków intensywnych, umiarkowanych i w czasie poświęcanym na chodzenie, jednorazowo przez co najmniej 10 minut. Około 47% z nich deklarowało podejmowanie wysiłków intensywnych, a około 62% umiarkowanych. Tylko 9% badanych dziewcząt nie chodziło jednorazowo przez co najmniej 10 minut. Porównując poziom ich aktywności fizycznej, wyrażonej w jednostkach MET (minuty/tydzień), nie wykazano istotnych różnic między dziewczętami z gimnazjum i szkoły średniej. Wskaźniki ich aktywności nie korelowały z wartościami BMI. Wnioski: Wcześniejsze badania wskazywały na niski poziom sprawności fizycznej i niewielkie zainteresowanie podejmowaniem aktywności ruchowej przez dziewczęta z ZT, co sugeruje, że ocena poziomu aktywności fizycznej za pomocą kwestionariusza IPAQ może być zawyżona. Respondentki deklarowały stosunkowo wysoką aktywność fizyczną, co może wynikać z niezrozumienia pytań lub błędnej interpretacji ich treści, okresu przeprowadzenia badań (kolonia letnia) oraz z chęci pokazania siebie lepszą.