Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ukształtowanie kolan i wysklepienie stóp u chorych z zespołem Turnera

Autor:
Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Andrzej Wiśniewski, Katarzyna Milde, Marcin Madej
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
138
Strona końcowa:
144
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
oś kolan, wysklepienie stóp, płaskostopie, koślawość, zespół Turnera
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych z zespołem Turnera (ZT) stwierdza się obecność licznych wad w obrębie układu szkieletowego, w tym w budowie kończyn dolnych. Jednak w piśmiennictwie brakuje opracowań poświęconych ukształtowaniu kolan i wysklepieniu stóp dziewcząt i kobiet obarczonych ZT. Cel pracy: Ocena stanu kolan i wysklepienia stóp u dziewcząt i kobiet z ZT. Materiał i metody: Zbadano 62 dziewcząt i kobiety z ZT w średnim wieku metrykalnym 15,61±5,27 roku, zakres od 6,36 do 27,04 roku. U wszystkich przeprowadzono badanie przedmiotowe kolan i stóp, a u blisko 70% (n=42) wykonano badanie plantograficzne wyznaczając kąty Clarka i piętowy. Ukształtowanie stóp u chorych z ZT odniesiono do wartości referencyjnych opracowanych na podstawie badania zdrowych dziewcząt (n=92). U kobiet, u których stan kolan oceniano tylko na podstawie badania przedmiotowego każdorazowo przeprowadzano test szufladkowy celem oceny stabilności aparatu więzadłowego stawów kolanowych. Wyniki: U ponad 60% pacjentek z ZT stwierdzono nieprawidłowe ustawienie kolan, przede wszystkim pod postacią koślawości. Jednocześnie u 60% przebadanych wyłącznie przedmiotowo stwierdzono cechy niestabilności aparatu więzadłowego stawów kolanowych (dodatni objaw szufladkowy). Po przeprowadzeniu badania przedmiotowego nieprawidłowe wysklepienie stóp - w równych proporcjach płasko-koślawe i obniżone - stwierdzono u blisko 2/3 kobiet z ZT. Natomiast na podstawie plantografii zaburzenia wysklepienia podłużnego rozpoznano u 60%, a wysklepienia poprzecznego u 80% chorych z ZT. Wnioski: U chorych z zespołem Turnera charakterystyczne są: 1. Występowanie koślawości kolan i pięt; 2. Częste przypadki nieprawidłowo ukształtowanego wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp, przy czym łuk podłużny stopy najczęściej jest obniżony, a łuk poprzeczny nadmiernie wyniesiony; 3. Asymetryczności polegającej na częstej obecności innego typu zaburzenia ukształtowania łuków stopy lewej i odmiennego prawej oraz możliwości występowania prawidłowego ustawienia kolan i nieprawidłowego ukształtowania stóp lub nieprawidłowego ustawienia kolan i prawidłowego wykształcenia łuków w obydwu stopach. Występowanie wyżej wymienionych zaburzeń w ustawieniu kolan i wysklepieniu stóp upoważnia do zalecania rutynowego przeprowadzania oceny postawy ciała, ustawienia kolan i wysklepienia stóp u wszystkich chorych z zespołem Turnera, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - do kierowania pacjentek na leczenie korygujące wad w obrębie narządu ruchu.