Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Próchnica zębów - towarzyszące czynniki ryzyka i cukrzyca typu 1

Autor:
Norma Sampaio, Sandra Mello, Cresio Alves
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
152
Strona końcowa:
157
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
próchnica, cukrzyca 1 typu, przepływ śliny, płytka nazębna
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 (T1DM) współistnieje z różnymi powikłaniami w jamie ustnej. Nie ma jednak ustaleń dotyczących powiązania T1DM i próchnicy. Cel pracy: Ocena próchnicy zębów - towarzyszących czynników ryzyka i cukrzycy 1 typu. Materiał i metody: Wyszukiwanie w bazach Medline i Lilacs w latach 2000-2010 za pomocą różnych kombinacji słów kluczowych "próchnica zębów", "cukrzyca" i "cukrzyca 1 typu". Wyniki: Powiązanie T1DM i próchnicy zębów jest kontrowersyjne. W niektórych badaniach wykazano częste występowanie próchnicy z powodu wysokiego stężenia glukozy w ślinie, kwasowości w jamie ustnej, lepkości śliny, obniżonego przepływu śliny oraz dysfunkcji gruczołów ślinowych; w innych badaniach stwierdzono rzadsze występowanie próchnicy, głównie spowodowane obniżonym stężeniem sacharozy. Wnioski: U pacjentów z niewyrównaną cukrzycą typu 1 i złą higieną jamy ustnej może częściej występować próchnica zębów. W piśmiennictwie nie znaleziono jednoznacznego powiązania miedzy próchnicą a T1DM. Uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań. Jeśli istnieje rzeczywisty związek między tymi jednostkami, należy podjąć działania mające na celu zapobieżenie lub obniżenie występowania próchnicy w populacji chorych na T1DM.