Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z autyzmem. Badania wstępne

Autor:
Joanna Sadowska, Marta Cierebiej
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
160
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
autyzm, dzieci, stan odżywienia, sposób żywienia
Czytaj

Wprowadzenie: Jednym z czynników sprzyjających zaburzeniom neurologicznym u osób z zespołem zaburzeń autystycznych mogą być zmiany w obrębie układu pokarmowego. Na podstawie prowadzonych badań można przypuszczać, że odpowiednie żywienie dzieci, u których występują zaburzenia ze spektrum autyzmu, powinno odgrywać znaczącą rolę w ich leczeniu i łagodzeniu objawów zarówno trawienno-metabolicznych, jak i psychicznych. Cel pracy: Celem pracy była ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z autyzmem. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 dzieci z autyzmem, w tym 18 chłopców i 2 dziewczynki w wieku 4-8 lat, które uczęszczały do ośrodków opieki dziennej w Szczecinie lub Gorzowie Wielkopolskim. Informacje dotyczące zwyczajów żywieniowych zebrano przy użyciu opracowanej w tym celu anonimowej ankiety. Dane dotyczące spożycia żywności uzyskano metodą wywiadu o spożyciu żywności z ostatnich 24 godzin od opiekunów dzieci w ośrodku i rodziców. Wyniki: Analizując uzyskane wyniki, stwierdzono, że większość badanych dzieci miała prawidłową masę ciała, u pozostałych zaobserwowano zbyt małą masę ciała w stosunku do wieku i wzrostu. Całodzienna racja pokarmowa badanych dzieci charakteryzowała się zbyt małą podażą: błonnika pokarmowego, wapnia, potasu, żelaza oraz witaminy D, zbyt dużo było w ich diecie: białka (zwłaszcza zwierzęcego), sodu, fosforu, magnezu, cynku oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie i witaminy A. Większość badanych dzieci nie stosowała diety eliminacyjnej (bezglutenowej i bezkazeinowej). Wnioski: Analizując uzyskane wyniki, stwierdzono, że co trzecie badane dziecko było szczupłe lub miało niedowagę, pomimo odpowiedniej wartości energetycznej analizowanych jadłospisów. Badane dzieci nie były jednak niedożywione białkowo, na co wskazuje prawidłowa wysokość ciała. Ich całodzienna racja pokarmowa była nieprawidłowo zestawiona, a obserwowane nieprawidłowości mogą w przyszłości prowadzić do rozwoju chorób dietozależnych oraz nasilać objawy autyzmu. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę schorzenia i trudności w zbilansowaniu diety, należałoby rozważyć suplementację diety wybranymi składnikami, a wprowadzenie diety skonsultować z dietetykiem.