Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Złożone zjawiska immunologiczne w przewlekłych chorobach zapalnych jelit

Autor:
Magdalena Kostrzewska, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
166
Strona końcowa:
169
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
chemokiny, nieswoiste zapalenie jelit, celiakia, receptor chemokin CCR5
Czytaj

Do chorób zapalnych przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunologicznym, związanych z odpowiedzią komórkową Th1 zależną, należą choroba trzewna i nieswoiste zapalenie jelit. W ich etiopatogenezie uwzględnia się także czynniki genetyczne i środowiskowe. Procesy immunologiczne zachodzące w błonie śluzowej jelita w obu jednostkach chorobowych wydają się być zbieżne, zwłaszcza w fazie efektorowej procesu zapalnego, związanej z naciekiem komórkowym prowadzącym do jej uszkodzenia. Fakt, iż czynnik spustowy (peptyd gliadynowy) wywołujący kaskadę zjawisk immunologicznych w celiakii jest poznany, czynni tę chorobę niejako jednostkową modelową. W trakcie toczącego się zapalenia w błonie śluzowej jelit znajduje się szereg komórek immunokompetentnych, produkujących mediatory stanu zapalnie, których profil (immunomodulujący, immunosupresyjny czy prozapalny) ściśle kierunkuje nasilenie zapalenia. Ostateczne nasilenie odpowiedzi zapalnej wydaje się zależeć od relacji cytokin i chemokin z odpowiednimi receptorami na komórkach immunokompetentnych. Poznanie i zrozumienie złożoności zjawisk immunologicznych w sposób bezpośredni może przełożyć się na poszukiwanie nowych dróg terapii biologicznej.