Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poszukiwanie grup ryzyka zakażenia Candida i kandydozy jamy ustnej wśród chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego

Autor:
Halina Batura-Gabryel
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
137
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, kandydozą jamy ustnej, przewlekłe choroby układu oddechowego
Czytaj

Ze względu na wzrastającą częstość występowania zakażeń Candida podjęto próbę określenia grup ryzyka tego zakażenia wśród chorych na przewlekłechoroby układu oddechowego.Cel pracy: 1. Określenie częstości występowania zakażenia Candida i grzybicy jamy ustnej wśród chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego.2. Ocena, która z badanych grup jest najbardziej zagrożona zakażeniem grzybami z rodzaju Candida i kandydozą jamy ustnej.Grupy badane: 169 osób, w tym 74 chorych na raka płuca (RP), 44 chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płucną (POChP) i 20 chorych na inne choroby przewlekłe układu oddechowego (INNE). Grupa kontrolna to 31 zdrowych ochotników. Warunkiem zakwalifikowania do badania w grupie INNE było nieprzyjmowanie przez chorych antybiotyków i steroidów minimum przez 6 miesięcy przed badaniem. Chorych na RP badano przed zastosowaniem leczenia przeciwnowotworowego, a pozostałych chorych w momencie przyjęcia do szpitala. Chorzy na POChP byli uprzednio leczeni antybiotykami i steroidami. Metody: Wykonywano badania mitologiczne plwociny (posiew i identyfikacja za pomocą testu ID C 32 - bioMerieux), jednocześnie wszyscy byli badani pod kątem występowania objawów grzybicy jamy ustnej.Wyniki: 1. Częstość występowania zakażenia Candida w plwocinie w całej grupie badanej wynosiła 73,5%, u chorych na RP - 77,2%, POChP -81,8%, u chorych na inne choroby - 45,0%, a w grupie kontrolnej - 38,8%. Różnice istotne statystycznie stwierdzono przy porównywaniu grup RP a INNE (p=0,005) i POChP a INNE (p=0,003) oraz RP i POChP a grupa kontrolna (p=0,0002). Nie zauważono istotnie znamiennej różnicy między grupami RP i POChP oraz między grupą INNE a grupą kontrolną. 2. Najczęściej izolowano Candida albicans: cała grupa - 81,5%, RP - 78,9%, POChP - 86,1%, INNE - 77,8%, grupa kontrolna - 100%. Nie stwierdzono istnienia statystycznie znamiennych różnic między badanymi grupami.3. Występowanie grzybicy jamy ustnej: cała grupa - 21,0%, POChP - 25,6%, RP - 23,0%, INNE - 5,0%, grupa kontrolna - 0%. Istotne statystycznie różnice obserwowano przy porównaniu grup RP a INNE (p=0,05) i POChP a INNE (p=0,04) oraz RP i POChP a grupa kontrolna (p=0,001). Nie stwierdzono istotnie statystycznych różnic między obecnością grzybicy jamy ustnej u chorych, od których wyizolowano Candida albicans, a tymi, od których wyhodowano szczepy Candida inne niż albicans.Wnioski: Wśród chorych na POChP zakażenia Candida i grzybica jamy ustnej występowały równie często, jak w przypadku chorych na raka płuca. Do osób zagrożonych występowaniem zakażenia grzybami z rodzaju Candida i grzybicą jamy ustnej wśród badanych grup należy zatem zaliczyć nie tylko chorych na raka płuca (także przed leczeniem przeciwnowotworowym!), ale również chorych na POChP. U pacjentów należących do tych grup należy wykonywać staranne badania mikologiczne i w odpowiednim czasie wdrażać leczenie przeciwgrzybicze.