Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Klasyfikacja rozległości i aktywności wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci i dorosłych

Autor:
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
170
Strona końcowa:
174
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wrzodziejące zapalnie jelita grubego, klasyfikacje rozległości, aktywności klinicznej, dzieci
Czytaj

W pracy poglądowej przedstawione zostały różne skale lokalizacji zmian chorobowych, oceny aktywności klinicznej, endoskopowej i histopatologicznej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Większość cytowanych skal została opracowana na podstawie objawów chorobowych występujących u pacjentów dorosłych. W 2007 r. opracowano nieinwazyjną pediatryczną skalę aktywności wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a w 2010 r. klasyfikację paryską rozległości zmian zapalnych jelita grubego i aktywności choroby u dzieci. Przedstawiona nieinwazyjna skala oceny aktywności choroby posiada bardzo dużą wartość praktyczną, gdyż jest ona oparta na objawach klinicznych, pozwala na codzienną ocenę aktywności i przebiegu choroby oraz daje możliwość modyfikacji leczenia.