Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie ciężkiego ostrego rzutu wrzodzejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Autor:
Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
175
Strona końcowa:
179
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, leczenie, ciężki ostry rzut choroby, megacolon toxicum, dzieci
Czytaj

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci charakteryzuje się ciężkim przebiegiem i rozległymi zmianami zapalnymi błony śluzowej jelita grubego. U dzieci znacznie częściej niż u pacjentów dorosłych obserwuje się ciężki ostry rzut choroby, który wymaga szczególnego postępowania leczniczego. W 2011 r. został opublikowany opracowany przez ekspertów konsensus zawierający propozycje leczenia ciężkiego ostrego rzutu wrzodzejącego zapalenia jelita grubego u dzieci, oparty na ocenie aktywności choroby według pediatrycznej skali aktywności choroby (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index - PUCAI). Konsensus ten zaleca rozpoczęcie leczenia kortykosteroidami dożylnie, a w braku poprawy wczesne wprowadzenie leczenia cyklosporyną, takrolimusem względnie infliksymabem. Takie postępowanie pozwala na ograniczenie wystąpienia megacolon toxicum i zapobiega wczesnej kolektomii.