Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola probiotyków w chorobach alergicznych

Autor:
Patrycja Szachta, Anna Adamska, Mirosława Gałęcka, Wojciech Cichy, Dorota Roszak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
183
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
probiotyki, choroby alergiczne, atopia
Czytaj

Celem pracy była ocena skuteczności probiotykoterapii w zapobieganiu, leczeniu oraz łagodzeniu objawów chorób alergicznych. Częstość ich występowania we współczesnym świecie wzrasta, a wpływ na to ma w główniej mierze higienizacja życia oraz zanieczyszczenie środowiska. Podstawę alergii stanowi zakłócony mechanizm immunologiczny, prowadzący do zaburzenia równowagi stosunku limfocytów Th1/Th2. Wpływ bakterii jelitowych na kształtowanie odpowiedzi immunologicznej stał się podstawą licznych badań nad probiotykami i ich korzystnym wpływem na układ odpornościowy organizmu. Probiotyki stanowią skuteczną opcję terapeutyczną i profilaktyczną u pacjentów alergicznych. Jednak ich skuteczność w prewencji choroby jest wyższa aniżeli w łagodzeniu już istniejących objawów.