Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Destabilizacja mieszaniny odżywczej w standardowym zestawie infuzyjnym

Autor:
Marlena Jakubczyk, Anna Meler, Roman Kaźmirczuk, Małgorzata Kuś, Daria Konderska, Katarzyna Leżuch, Ewa Wałęsa, Dorota Pietrzak, Maria Budnik-Szymoniuk, Magdalena Michalska, Przemysław Baranowski, Krzysztof Kusza
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
184
Strona końcowa:
186
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
żywienie pozajelitowe, stabilność
Czytaj

Jednym z czynników decydujących o skutecznym prowadzeniu terapii żywieniowej jest podaż stabilnej mieszaniny odżywczej o składzie dopasowanym do indywidualnych potrzeb pacjenta. W pracy przedstawiono przypadek destabilizacji mieszaniny odżywczej u niemowlęcia, podawanej metodą two in one (lipidy podawane były do tej samej linii żylnej przez rozgałęźnik Y) pod wpływem przetaczanej wcześniej teikoplaniny. Na czas podaży antybiotyku wstrzymywano przepływ lipidów. Pomimo kilkunastominutowej przerwy pomiędzy podażą antybiotyku a ponownym podłączeniem lipidów, kilkukrotnym przepłukaniu, a nawet wymianie zestawu infuzyjnego, doszło do "cofnięcia się" i zmieszania teikoplaniny z mieszaniną odżywczą, co spowodowało rozkład emulsji tłuszczowej. Przypadek ten jednoznacznie wskazuje, że pomimo ograniczonych możliwości zakładania dostępów naczyniowych u bardzo małych dzieci, należy wykorzystywać linię żylną przeznaczoną do żywienia pozajelitowego wyłącznie do terapii żywieniowej.