Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Korzystny efekt fotochemoterapii w leczeniu keratosis lichenoides chronica

Autor:
Aneta Szczerkowska-Dobosz, Elżbieta Grubska-Suchanek, Magdalena Lange, Oliwia Komorowska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
235
Strona końcowa:
238
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca zwykła, desmogleina 1, desmogleina 3
Czytaj

Pęcherzyca zwykła (PV) jest zagrażającą życiu autoimmunizacyjną dermatozą pęcherzową dotyczącą skóry i błon śluzowych. W tworzeniu nadpodstawnego pęcherza śródnaskórkowego i akantolizie udział biorą związane i osoczowe immunoglobuliny w klasie IgG skierowane przeciwko antygenom powierzchniowym keratynocytów - desmosomalnym desmogleinom 3 i 1. Opisano chorego pobierającego ramipryl z szankrem pęcherzycowym (pierwotnym, pojedynczym, uporczywym wykwitem) umiejscowionym u owego chorego na owłosionej skórze głowy i poprzedzającym pęcherzycowe zmiany śluzówkowe o 8 miesięcy. Badanie wycinka okołowykwitowej skóry metodą immunofluorescencji bezpośredniej ujawniło złogi IgG(+), IgG1(+/-), IgG4(++) oraz C3(+/-) w przestrzeniach międzykomórkowych nabłonka mieszkowego oraz pozamieszkowego. Badanie immunofluorescencyjne pośrednie na przełyku małpim ujawniło surowicze przeciwciała IgG i IgG4 skierowane przeciwko desmosomalnym białkom keratynocytów. W badaniu ELISA wykazano podwyższony poziom surowiczych przeciwciał IgG skierowanych przeciwko desmogleinie 3, lecz nie przeciwko desmogleinie 1. Zarówno objawy, jak i przebieg śluzówkowo dominującej PV mogą się znacznie różnić u każdego pacjenta. Wciąż nie ma wystarczającej liczby randomizowanych badań dotyczących terapii autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych. U każdego pacjenta identyfikacja, a następnie eliminacja możliwych czynników wyzwalających lub/i podtrzymujących chorobę powinny być każdorazową praktyką.